โรงเรียนปัณณวิชญ์
ยินดีต้อนรับ

035-708-126

ตั้งอยู่เลขที่  101  หมู่ 4  ถนนจอมพล  ป.
ตำบลคุ้งลานอำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์  13160

ติดต่อเพิ่มเติม:

pannawitschool@gmail.com

FAX: 035 – 708 – 125

https://www.facebook.com/pannawit.ac.th

เวลาเปิดทำการ:

  • จันทร์-ศุกร์ 8:30 - 16:30
  • เสาร์ 9:00 - 15:00
tea1
ณรงค์ยศ เปียทอง
ผู้ช่วยผู้จัดการ
jin_con
จินตนา ภาคาบุตร
รองผู้อำนวยการ
supa_con
สุภาพร หิรัญพงษ์
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการอนุบาล

pannawitschool@gmail.com

chol_con
ชลหวรรณ พันโน
ผู้ช่วยฝ่ายบุคลากร

chonhawan.chon@icloud.com

tea2
บุญธิตา น้ำหอม
ฝ่ายบริหารวิชาการ
prathana_con
ปรารถนา กระโจมทอง
ผู้ช่วยฝ่ายงบประมาณ
jaruwan_con
จารุวรรณ หนูจันทร์
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป

* All fields are obligatory